Orientačný cenník jednotlivých činností ktoré vykonávame.
Po obhliadke objektu bude zameraný a prekonzultovaný postup práce a následne  vyhotovená cenová ponuka k danému obdobiu.
Búracie práce  
Vybúranie kúpeľne (jadra) ks 195
Demontáž priečok – pórobetón / tehla m2 17
Demontáž priečok – železobetón m2 30
Osekanie obkladov m2 9
Osekanie dlažby m2 8
Odstránenie podláh – pvc, parkety, plávajúce m2 3,50
Odstránenie tapiet m2 3
Obrúsemie starých náterov m2 4
Demontáž šrubovanej zárubne ks 20
Vyrezanie oceľove zárubne ks 30
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 8cm ks 220
Otvor na dvere 60-90 x 203 v panely 15cm ks 450
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla  10cm ks 35
Otvor na dvere 60-90 x 203 tehla  15cm ks 45
Búranie nenosných tehlových priečok do 15cm m2 19
Sáčkovanie sute hod/os 12
Odvoz sute – podľa množstva kg dohoda
Murárske práce
Vykopanie základov – ručne hod 12
Vykopanie základov – strojom hod dohoda
Debnenie základu m2 10
Debnenie stropu m2 15
Nosné murivo 30 cm m3 36
Nosné murivo 40 cm m3 39
Nosné murivo 45 cm m3 42
Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm m2 7
Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm m2 9
Kotvenie priečok bm 2
Väzba priečok bm 5
Rohy do iného uhla bm 8.50

 

Osadenie keramických prekladov ks 9
Zhotovenie betónového schodiska ks dohodou
Osadenie oceľovej zárubne ks 30
Omietka hrubovrstvá – špric, jadro , štuk m2 15
Omietka tenkovrstvá – lep, sieť, štuk m2 12
Penetrácia stien m2 0,5
Štuková omietka stien m2 6
Štuková omietka stropov m2 7
Stierka stropov m2 7
Betónový poter 5 cm m2 5
Vyrovnávanie betónových podláh m2 5
Vyrovnávanie podláh – nivelácia m2 4
Sieťkovanie m2 5
Špalety bm 6
Osadenie plastových okien do peny bm 7
Obkladačské práce
Vyrovnanie stien pod obklad m2 5
Pokládka obkladu m2 19
Pokládka dlažby m2 16
Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej m2 22
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej m2 19
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm m2 26
Mozaika keramika m2 38
Mozaika sklo m2 50
Pokládka dekoratívneho kameňa m2 28
Príplatok za diagonál m2 5
Príplatok za diagonál obkladu (15×15) a dlažby (20×20) m2 5
Montáž lištel, bombát, soklov bm 5
Vykrúženie otvorov do obkladu ks 5
Montáž rohových líšt na obklad bm 3
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy bm 10
Špárovanie m2 3
Murované police bm 30
Osadenie Geberit ks 35
Osadenie WC ks 38
Osadenie umývadla ks 25
Podmurovanie vane ks 35
Osadenie vane ks 40
Silikonovanie bm 1,5
Vyrezanie drážky do panulu pre káble bm 9
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu m2 35
Pokládka zamkovej dlažby m2 15
Osadenie obrubníkov bm 4,5
Montáž žľabov bm 4,5
Sadrokartónarské práce
Sadrokartónový strop – rovný m2 11
Sadrokartónový strop – stupňovitý m2 13
Sadrokartónové priečky m2 16
Sadrokartónové poličky bm/ks 28
Zhotovenie klenby  ks 60
Osadenie rohových líšt  bm 2,50
Tmelenie akrylátovým tmelom  m2 1.50

 

Virezavanie otvorov         ks                                 4
Maliarske práce
Oškrabanie starej farby m2 1
Penetrácia m2 0,5
Maľovanie na bielo 2x m2 1.90

 

Maľovanie farebne 2x m2 2.30

 

Maľba latexova, akrylátová 2x m2 3
Náter zárubne ks 20
Prípravné práce – zakrývanie, presuvanie nábytku hod/os 12
Maliarské výspravky hod/os 12
Náter dverí – obrúsenie, tmelenie, zaklad, vrchný email ks 35
Náter okien – opaľovanie, tmelenie, brusenie, napustenie, zaklad, vrchný email ks 40
Náter kovových konštrukcií – základ, vrh m2  3
Náter drevených konštrukcií – 2x nater m2  3
 
   
   
   
   
Zateplenie a omietky fasád
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, povrchová uprava m2 18
Výstupky okolo okien bm 8
Vyrovnanie fasády m2 3,5
Omietka tenkovrstvá, Ytong m2 5
Omietka – špric, jadro, štuk – Protherm m2 12
Penetrácia povrchov m2 0.50
Lepenie okrasných lýšt bm 3
Osadenie rohových lýšt Bm  

2